Kevätkokous-Vårmöte 22.4.2021 kl 17:30 Teams

6.4.2021

          Tehyn Vaasan keskussairaalan ammattiosasto 914

                    Kokouskutsu

Ammattiosaston kevätkokous 22.4.2021 klo 17.30 etäkokouksena Microsoft Teamsillä poikkeusolojen vuoksi.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus. Lisätalousarvion käsittely.

Sitovat ilmoittautumiset kokoukseen kotisivujen(ao914.tehy.fi) kautta viimeistään 20.4.2021. Tärkeää, että ilmoittautumisessa oikea sähköposti, mihin ilmoittautumislinkki lähetetään. Linkki etäkokoukseen lähetetään 20.4.2021

Kokouksen jälkeen kansanedustaja Kim Berg kertoo ajankohtaisista asioista.

Hallitus

 

          Tehys fackavdelning vid Vasa centralsjukhus 914

                    Möteskallelse

Fackavdelningens vårmöte 22.4.2021 kl. 17.30 distansmöte via Microsoft Teams pga undantagsförhållanden.

I mötet behandlas stadgeenliga ärenden, fastställs bokslut samt beviljas ansvarsfrihet. Behandlas också tilläggsbudget.

Bindande anmälningar till mötet via hemsidor(ao914.tehy.fi) senast 20.4.2021. Det är viktigt, att eposten är rätt på anmälning, för till detta epost skickas länken. Länken till distansmötet skickas 20.4.2021

Efter mötet riksdagsledamoten Kim Berg berättar om aktuella ärenden.

Styrelse

 

Materiaali julkaistaan jäsenhuoneessa n. viikkoa ennen kokousta.

Material publiceras i jäsenhuone c. en vecka före mötet