Kuntasektorin ylityö- ja vuoronvaihtokielto/ Förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte inom kommunsektorn1.3.2022 klo 15.00 - 8.3.2022 klo 15.00

1.3.2022

Tehy ja SuPer: Työnantaja keskeytti neuvottelut – ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa tänään

Kuntasektorin sopimusneuvottelut keskeytyivät eilen Kuntatyönantajan ilmoitukseen, ettei sovulle ole edellytyksiä.

Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer julistavat neuvotteluja vauhdittaakseen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa alkaen ti 1.3.2022 klo 15 ja päättyen ti 8.3.2022 klo 15.

Toimenpide koskee SOTE-sopimusalan ja KVTES:in piirissä olevia Tehyn ja SuPerin työsopimussuhteisia jäseniä mukaan lukien työsopimussuhteiset esihenkilöt. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ei tehdä ylitöitä eikä vaihdeta tai muuteta vuoroja.

Tehyläisiä ei voida velvoittaa tekemään ylityötä suojelutyönä eikä myöskään velvoittaa vuoronvaihtoon suojelutyöperusteella. 

Jos työnantaja ilmoittaa tekevänsä yksipuolisen muutoksen työvuoroluetteloon, pyydä päätös työvuoroluettelon muuttamisesta kirjallisena. Muutettua listaa on noudatettava. Tee työvuoroluettelon muutoksista ilmoitus ammattiosastolle. Ilmoitukset lähetetään: Tehy / Plm Jaani Kujanpää / XD2.

 

Oheiseen UKK-osioon on kerätty tietoa ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. 

 

Jos et löydä vastausta sinua askarruttavaan asiaan, ole yhteydessä asiantuntijoihimme sähköisen asiointipalvelun kautta. Kiireellisissä asioissa voit soittaa numeroon +358954227100. Työsuhdepuhelinpalvelussa päivystetään toistaiseksi arkisin klo 9–15 (poislukien pe 4.3.). 

 

Tehy och SuPer: Arbetsgivaren avbröt förhandlingarna – förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte börjar i dag

Förhandlingarna inom kommunsektorn avbröts i går med ett meddelande från kommunarbetsgivaren om att förutsättningarna för en överenskommelse saknas.

För att sätta fart på förhandlingarna utlyser skötarorganisationerna Tehy och SuPer förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte inom hela kommunsektorn. Förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte gäller från tisdag 1.3.2022 kl 15.00 till tisdag 8.3.2022 kl 15.00.

Åtgärden gäller för Tehys och SuPers medlemmar under SOTE-avtalet och AKTA, inklusive chefer i arbetsavtalsförhållande. Under perioden med förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte utförs arbete som normalt enligt i förväg planerade arbetslistor.

– Under denna runda måste man hitta en långsiktig lösning till den största orsaken till krisen i social- och hälsovårdsbranschen, dvs. bristen på skötare, en lösning som är övertygande för personalen i fråga och stärker deras tro på framtiden. Ett räddningsprogram där lönerna för personalen i social- och hälsovårdsbranschen under fem år höjs med 3,6 procent per år utöver reguljära förhöjningar vore ett konkret sätt att åtgärda bristen på skötare, säger Millariikka Rytkönen, ordförande för Tehy, och Silja Paavola, ordförande för SuPer.

Organisationerna förväntar sig nu, av såväl kommunarbetsgivaren som statsmakten med ansvar för finansieringen, vilja och konkreta förslag till att hitta en förhandlingslösning som får räddningsprogrammet för social- och hälsovårdsbranschen att gå vidare.

Avtalsperioden för kommunsektorn upphörde 28.2.2022 och arbetsfreden gäller inte längre 1.3.2022.
 

  • SOTE-avtalet är social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal, som trädde i kraft 1.9.2021. Det är det största kollektivavtalet för en sektor i landet, med cirka 180 000 arbetstagare.
  • Det kommunala allmänna tjänste- och kollektivavtalet (AKTA) tillämpas på kommunala arbetstagare. Avtalet omfattar cirka 120 000 löntagare och den största gruppen är barnskötare.

Mer information:

Millariikka Rytkönen, Tehys ordförande, kontakter med specialassistenten tfn 0400 540 005, samt Silja Paavola, ordförande för SuPer, tfn 050 527 5085
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847