Patientsäkerheten äventyras dagligen – nu ska vi göra det synligt

25.4.2022

Tehys och SuPers strejk fick beslutsfattarna att bekymra sig för patientsäkerheten. Som vi Tehy-medlemmar mycket väl vet har patientsäkerheten äventyrats i åratal, varje dag, på grund av vårdarbristen. Nu ska vi tillsammans göra detta synligt, och vi behöver hjälp av er alla. Tills vidare anmäler vi intensifierat alla farliga situationer, i varje arbetsskift, till regionförvaltningsverket.

Patientsäkerheten äventyras, om

  • en arbetstagare är frånvarande från arbetsskiftet och man har inte fått eller skaffat en vikarie,

  • det finns tillfälligt fler patienter eller klienter än det planerade antalet anställda klarar av,

  • inskolningen har varit bristfällig.

Gör så här

  1. Ladda ner den här blanketten (klicka på musens högerknapp -> spara med namnet) till din dator.
  2. Fyll i blanketten omsorgsfullt (anteckna inte patientuppgifter eller andra känsliga uppgifter) och spara den på din dator.
  3. Skicka den ifyllda blanketten som e-postbilaga till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i ditt område.
  4. Skriv ”Klagomål” som rubrik för meddelandet och berätta i meddelandet kortfattat att du vill anmäla en farlig situation på din arbetsplats.
  5. Skicka en kopia för kännedom till oss på Tehy till adressen avi@tehy.fi
  6. Tills vidare ska du göra en anmälan för alla arbetsskift där patientsäkerheten äventyras.

OBS! Det är viktigt att vi får en kopia av anmälan, så sprid inte bara blanketten vidare. Dela i stället den här anvisningen till dina kolleger. På Tehy för vi statistik om antalet anmälningar, och behandlar uppgifterna konfidentiellt.

E-postadresser till regionförvaltningsverkens registratorskontor

Du har rätt

Varje yrkesutbildad person inom social- och hälsovården har rätt och skyldighet att anmäla farliga situationer på arbetsplatsen. Ett klagomål till regionförvaltningsverket kan inte ha några följder för Tehy-medlemmar.

läs mera