Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

1.9.2022

Tehy ja SuPer ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille (KVTES ja SOTE-SOPIMUS) 20.4.2022 klo 6.00 alkaen. Se on voimassa toistaiseksi.

Tehyn keskuslakkotoimikunnan päätöksen mukaisesti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään töitä vain vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti.

Keikkailu omalle työnantajalle esimerkiksi vuokrayritysten kautta kuuluu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin. Eli ylimääräisiä keikkavuoroja ei tehdä.

Tehyn päätös ryhtyä työtaisteluun on jäseniä sitova. Henkilöä, joka ei noudata ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa, kutsutaan rikkuriksi. Työtaistelun tavoitteena on saada kaikille sote-alan työntekijöille paremmat työolot ja työsuhteen ehdot. Kuulumalla liittoon jäsen sitoutuu noudattamaan liiton tekemiä päätöksiä ja sen antamia ohjeita. Rikkuroinnista tulee aina ilmoittaa luottamusmiehelle tai ammattiosastolle.

Työnantajalla ei ole oikeutta määrätä vuoronvaihtoon tai ylitöihin. Mikäli esihenkilö määrää sinua saapumaan työnantajan yksipuolisesti vaihtamaan työvuoroon, tulee esihenkilölle ilmoittaa noudattavansa liiton julistamaa laillista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa, ja ettei tule saapumaan kyseiseen työvuoroon.

Työnantaja kantaa vastuun asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelutilanteessa.

Työnantajan on annettava työvuoroluettelo kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään pelkästään työvuoroluetteloon merkityt työvuorot. Kiellon aikana ei käytetä liukuvan työajan liukumia.

Vapaa-aikana ei tarvitse vastata työnantajan yhteydenottoihin (paitsi varallaolossa). 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kuntasektorilla työskenteleviä SOTE-sopimuksen ja KVTES:n piirissä olevia työsuhteisia jäseniä. Myös työsopimussuhteiset esihenkilöt, määräaikaiset työntekijät ja henkilöstön edustajat ovat mukana. 

Vain virkasuhteiset jäsenet ovat rajattu tämän työtaistelun ulkopuolelle.  

Kaikki yksiköt ovat mukana ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa (myös esim. päivystys-, tehohoito-, synnytys- ja leikkaustoiminta).

Työntekijöitä ei saa painostaa luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse jopa rikoksesta (rikoslain 47 luku 3 §). Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä työpaikan luottamusmieheen.

Lisätietoja saat tarvittaessa Tehyn asiointipalvelun kautta.

Päivitetty 31.8.