Tilapäisen siirron kielto / Förbud mot tillfällig överföring

20.9.2022

Tilapäisen siirron kielto kunta-alalla

Tehy ja SuPer ovat julistaneet 14.9. koko kuntasektoria koskevan tilapäisen siirron kiellon, joka on voimassa toistaiseksi. Kielto koskee kaikkia työsuhteisia tehyläisiä, jotka työskentelevät SOTE-sopimuksen tai KVTES:n soveltamisalalla.

Tilapäisen siirron kiellon aikana työnantaja ei saa siirtää tehyläisiä omasta työtehtävästään tai omasta työskentelypaikastaan toiseen työtehtävään tai toiseen työskentelypaikkaan. Siirtoa ei voi tehdä edes SOTE-sopimuksen / KVTES:n 1 luvun, 10 §, 1 mom. perusteella.

Tilapäisen siirron kiellon aikana tehyläiset eivät kieltäydy työstä, vaan työskentelevät normaalisti omassa työskentelypaikassa vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti. Jos työnantaja aikoo siirtää tehyläisen töihin toiseen yksikköön tai toisiin työtehtäviin, hän kieltäytyy siitä liiton asettamaan työtaisteluun vedoten. Jos esimies uhkailee esimerkiksi palkan maksamatta jättämisellä, siitä tulee ilmoittaa välittömästi omalle luottamusmiehelle tai Tehyyn asiointipalvelun kautta.

Förbud mot tillfällig överföring inom kommunsektorn

Den 14 september har Tehy och SuPer utlyst ett tills vidare gällande förbud mot tillfällig överföring som gäller hela kommunsektorn. Förbudet gäller alla tehyiter i anställningsförhållande som arbetar på tillämpningsområdet för SH-avtalet eller AKTA.

Under förbudet mot tillfällig överföring får arbetsgivaren inte flytta tehyiter från deras egna arbetsuppgifter eller arbetsplatser till andra arbetsuppgifter eller arbetsplatser. Överföring kan inte göras ens med stöd av 1 kap. 10 § 1 mom. i SH-avtalet/AKTA.

Om arbetsgivaren planerar att flytta en Tehy-medlem till arbete i en annan enhet eller till andra arbetsuppgifter ska medlemmen vägra med hänvisning till fackets stridsåtgärder.

 

Pakkotyölain myötä työtaisteluohjeita on päivitetty. Tilanne elää nyt jatkuvasti, joten ohjesivustoa kannattaa seurata päivittäin.