STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen Seinäjoella

29.4.2010

STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen Seinäjoella:
Työurat pitenevät työttömyyttä torjumalla ja työhyvinvointia ylläpitämällä
STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen kummeksuu puheita, joiden mukaan vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostamalla suomalaisten työurat saataisiin pitenemään. Kostiainen korostaa, että suomalaisen eläkejärjestelmän kestävyydestä huolehditaan kahdella tavalla: pitämällä eläkemaksu riittävällä tasolla ja sijoittamalla eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti.
- Työurien pidentämistä tarvitaan julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. Julkisen talouden kestävyys on juuri nyt uhattuna, koska meillä yhtäaikaisesti väestö vanhenee nopeasti ja samaan aikaan työvoima vähenee voimakkaasti.

Kostiainen muistuttaa, että väestön vanheneminen on määrätietoisen ponnistelun tulos: elintason nousu ja hyvinvoinnin lisääntyminen ovat tuottaneet tavoitellun tuloksen.
- Työuria lyhentäviä tekijöitä ovat ensisijaisesti työttömyys ja työkyvyttömyys.
Siten työuria voidaan tehokkaimmin pidentää torjumalla työttömyyttä, lisäämällä työllisyyttä ja kohentamalla terveyttä ja työhyvinvointia.
Eläkeiän kaavamainen nosto on selvitystenkin mukaan tehoton toimenpide työurien pidentämisessä.
- Vuoden 2005 eläkeuudistus pitää myös sisällään tehokkaan työurien pidentäjän eli elinaikakertoimen. Kertoimen vaikutus tulee olemaan merkittävä eikä sen merkitystä vielä ole täysin työurakeskustelussa ymmärretty, Kostiainen arvioi.
Kostiainen osallistuu tänään Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen palkansaajajärjestöjen yhteiseen Työura-seminaariin Seinäjoella.
Työperäinen maahanmuutto lisää Suomen kilpailukykyä
Työperäinen maahanmuutto on osa tämän päivän maailmaa ja työelämää. Se lisää myös Suomen kansantalouden kilpailukykyä nyt ja erityisesti tulevaisuudessa.
- STTK pitää tärkeänä, että kansainvälistä liikkuvuutta edistetään. Olennaista liikkuvuuden edistämisessä on, että liikkuvuus tapahtuu työehtoja dumppaamatta, pääsihteeri Leila Kostiainen korostaa.

STTK edellyttää, että ulkomaisille työntekijöille maksetaan Suomessa työehtosopimusten mukaiset palkat ja muut työehdot.
- Epäreilu kohtelu työelämässä kasvattaa maaperää ennakkoluuloille ja rasismille. Tasapuolinen kohtelu varmistaa, että työvoimaa ei tuoda turhaan eikä työvoima ole kauppatavaraa, jota ostetaan ja myydään suhdanteiden mukaan.

Lisätietoja: pääsihteeri Leila Kostiainen, puhelin 0400 805 417.