Neuvottelutilanteesta 5.5.2010: ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa huomenna 6.5.

6.5.2010

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa huomenna 6.5.

Tehyn valtuuston 21.4. päättämä ylityö- ja vuoronvaihtokielto neljässä sairaanhoitopiirissä ja kaupungissa alkaa huomenna torstaina. Kiellolla on tarkoitus vauhdittaa kunta-alan jumissa olevaa neuvottelutilannetta.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä ovat:

- Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Helsingin kaupunki
- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun kaupunki
- Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki

Ko. työnantajien palveluksessa on yhteensä noin 25 000 tehyläistä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske päivähoitoa ja kotihoitoa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on painostustoimi, jonka aikana tehyläiset tekevät työtä normaalisti eli työsopimuksessa sovitun tuntimäärän ja vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti. Potilasturvallisuutta ei ole tarkoitus vaarantaa.

Tehy haluaa toimenpiteellä saada sopimuksen ns. tekstiasioissa ja työrauhan kunta-alalle myös tehyläisten osalta. Tällä hetkellä ovat voimassa vain erillisessä Tehy-sopimuksessa v. 2010-11 sovitut palkankorotuserät.

Kiistassa on kyse on vuonna 2007 saavutetun erillisen aseman jatkosta vuoden 2011 loppuun. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on oma sopimus koulutetulle hoitohenkilöstölle. Se mahdollistaisi kunta-alan vanhaa sopimusjärjestelmää paremmin palkkauksen parantamisen ja hoitoalan vetovoimaisuuden myös tulevaisuudessa.

Tällä kertaa kyse ei ole palkoista tai työsuhteen ehtojen tasosta vaan Tehyn periaatteellisesta oikeudesta sopimusyhteiskunnassa sopia jäsentensä asioista, mitä kuntatyönantaja ei tunnusta.

Tehy ja Kunnallinen työmarkkinalaitos tapasivat valtakunnan sovittelijan Esa Lonkan johdolla 29.4. Sovittelija ei ole toistaiseksi kutsunut osapuolia uuteen tapaamiseen.

Lisätietoja ja vastauksia kysymyksiin löytyy jäsensivujen neuvottelukierrososiosta.