Tehyn luottamusmiehet/ Tehys förtroendemän 1.8.2019

1.8.2019

VAASAN KESKUSSAIRAALAN TEHYN LUOTTAMUSMIEHET  2019-2021

TEHYS VASA CENTRALSJUKHUS FÖRTROENDEMÄN 2019-2021

 

Pääluottamusmies/Huvudförtroendeman

Jaani Kujanpää

puh./tel. 06-213 4856

gsm. 0400 240911

jaani.kujanpaa@vshp.fi

 

Luottamusmies/Förtroendeman

Kari Kuusela

Kansliapäivä pääsääntöisesti ma ja ti / Kanslidag som regel på måndag och tisdag

puh. 06-213 4857 

kari.kuusela@vshp.fi

 

Luottamusmies/Förtroendeman

Jarmo Hällmark

Kansliapäivä pääsääntöisesti to ja pe / Kanslidag som regel på torsdag och fredag

puh. 06-213 5850

Jarmo.hallmark@vshp.fi

 

Varaluottamusmies/Viceförtroendeman

Päivi Lehtimäki

paivi.lehtimaki@vshp.fi

 

Luottamusmiehet tavoitat Tehyn Luottamusmieskansliasta G3

Förtroendemännen finns i Tehys Förtroendemankansli G3