Edunvalvonta

Tehy-lehden 8/2008 kannessa Vaasan keskussairaalan Tehyn ammattiosaston puheenjohtaja Kim Berg, työsuojeluvaltuutettu Helena Lindell ja pääluottamusmies Mikko Männikkö.

Tehyn ammattiosasto on asettanut Vaasan keskussairaalaan päätoimisen pääluottamusmiehen, kaksi luottamusmiestä.

Luottamusmiehet vapautetaan työtehtäviensä hoitamisesta luottamusmiestehtävien hoitamiseen. Luottamusmiehen tehtäviin kuuluu:

  • Edustaa Tehyn ammattiosastoa virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yleisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa.
  • Välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken.
  • Valvoa että työntekijät/viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa.

Vaasan keskussairaalaan on valittu sekä työntekijöitä, että toimihenkilöitä edustamaan päätoiminen työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu ja yksi varavaltuutettu.

Henkilöstönedustajat osallistuvat yhteistoimintaan organisaation eri tasoilla.

Työelämäopas auttaa ongelmatilanteissa

 

 

 

 

 

Arbetslivsguiden hjälper vid problemsituationer