Yhdistyksemme

 

Yhdistyksemme on perustettu ja perustamiskirja allekirjoitettu Vaasassa 7.4.1981.

Yhdistyksen, josta myös käytetään nimitystä ammattiosasto, kotipaikka on Vaasa ja toiminta-alue Vaasan keskussairaala. Yhdistys on rekisteröity 10.2.1982.

Ammattiosastomme kielet ovat suomi ja ruotsi.

Yhdistys on Tehy ry:n jäsen.

Jäsenet ovat terveys-tai sosiaalialan ammatillisen tutkinnon suorittaneita.

Tarkoituksena on toimia jäsenten ammatillisena etujärjestönä ja edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta.

 

Vårt fackförening är grundad och stiftelseurkund är undertecknad 7.4.1981.

Föreningens hemort är i Vasa och värksamhetsområde är inom Vasa Central Sjukhus. Föreningen är registrerat 10.2.1982.

Fackförenings språk är finska och svenska.

Vi är medlem i Tehy ry.

Alla våra medlemmar har hälso-eller socialsektorns yrkeskunskap.

Fackförenings betydelse är att utöva som sina medlemmars intresseorganisation och upparbeta för deras samhörighet.