Kevätkokous / Vårmöte 25.6.2020 etäkokous/distansmöte Mircosoft Teams

22.5.2020

Tehyn Vaasan keskussairaalan ammattiosasto 914

                       

Kokouskutsu

Ammattiosaston kevätkokous 25.6.2020 klo 17.30 etäkokouksena Microsoft Teamsillä poikkeusolojen vuoksi.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus.

Sitovat ilmoittautumiset kokoukseen kotisivujen(ao914.tehy.fi) kautta viimeistään 18.6.2020.  Tärkeää, että ilmoittautumisessa oikea sähköposti, mihin ilmoittautumislinkki lähetetään 18.6.2020.

 Hallitus

 

Tehys fackavdelning vid Vasa centralsjukhus 914

 

Möteskallelse

Fackavdelningens vårmöte 25.6.2020 kl. 17.30 distansmöte via Microsoft Teams pga undantagsförhållanden.

I mötet behandlas stadgeenliga ärenden, fastställs bokslut samt beviljas ansvarsfrihet.

Bindande anmälningar till mötet via hemsidor(ao914.tehy.fi) senast 18.6.2020. Det är viktigt, att elposten är rätt på anmälning, för till detta elpost skickas länken 18.6.2020.

Styrelse

 

Materiaali julkaistaan jäsenhuoneessa-> kokousmateriaalit n. viikkoa ennen kokousta.

Material publiceras i jäsenhuone->kokousmateriaalit c. en vecka före mötet