Ammattiosaston toiminta

Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa

  • työmarkkinoiden käytettävissä olevat terveyslan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt sekä
  • terveyden- ja sosiaalihuollon alueella toimivat em. tutkinnon suorittaneet itsenäiset ammatinharjoittajat

Ammattiosasto toimii sääntöjensä, liiton sääntöjen ja liiton toimihenkilöiden päätösten mukaisesti ammatillisena etujärjestönä.

Ammattiosasto

  • toimii jäsentensä palkka- , työ- ja virkasuhdeasioiden parantamiseksi
  • toimii jäsentensä työolojen parantamiseksi ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työympäristöä koskevissa asioissa
  • neuvottelee ja tekee esityksiä ja sopimuksia palvelussuhteen ehdoista
  • kehittää jäsentensä ammattitietoa ja -taitoa ja edistää yleistä terveydenhuoltoa ja sosiaalityötä sekä seuraa työnantajan antamaa ammatillista täydennyskoulutusta
  • järjestää kokouksia, kurssejä ja luentotilaisuuksia sekä harrastustoimintaa

Ammattiosaston säännöt, toimintaa ohjaavat toimintasuunnitelmat, vuosikertomukset, kannantot, jäsenkirjeet, jne. löytävät jäsenille jäsenhuoneen tietopankista.